Hej alla slöjdfans!

Nu ser vi framåt mot en skön sommar.

Som synes dyker vi upp på Hjomässan.

Hoppas vi ses i vimlet.

Bengt och Åsa